Dla dzieci

Nasze poradnie wychowawcze i rodzinne
wspierają Państwa oraz Państwa dzieci,
gdy na przykład występują takie problemy:

 • Kłócicie się Państwo często jako rodzice.
 • Państwa dzieci kłócą się często miedzy sobą,
  lub nie rozmawiają w ogóle za sobą.
 • Państwa dziecko ma problemy w szkole,
  lub przestało chodzić do szkoły.
 • Inne dzieci z klasy nękają Państwa dziecko,
  lub opowiadają na jego temat kłamstwa albo zabierają mu jego rzeczy.
  To jest mobbing.
 • Nie wiedzą Państwo,
  jak można chronić dziecko przed mobbingiem.

Jeżeli na przykład na jedno lub więcej z poniższych pytań
Państwa odpowiedź będzie: tak,
to mamy dla Państwa odpowiednią poradę w ofercie:

 • Myślą Państwo czasem,
  że nie rozumieją zupełnie swojego dziecka?
 • Państwa dziecko w wieku niemowlęcym ma duże problemy ze snem?
 • Państwa dziecko nie reaguje na to co się do niego mówi?
 • Państwa dziecko jest bardzo niespokojne i często rozrabia?
 • Państwa dziecko często siusia w nocy do łóżka?