آغاز صفحه

مشاوره تربیت و خانواده در برلین خوش آمدید به صفحه اینترنتی
در این قسمت شما اطلاعات را با زبان ساده پیدا می کنید.
گاهی اوقات خانواده ها احتیاج به کمک دارند.

گاهی اوقات در خانواده اختلاف وجود دارد.
و همه اعضای خانواده باید تلاش کنند، تا زندگی روزمره در خانواده بخوبی پیش رود.
مرکز مشاوره تربیت و خانواده آن را می دانند .
آنها در این مورد خوب میدانند،
وقتی که در خانواده ها اختلاف و مشکلات وجود دارد.
بعنوان مثال در مراکز مشاوره خانوادگی می‌توانید کمک بگیرید،

  • اگر شما می خواهید اختلاف خانوادگی اتان را حل کنید،
  • اگر می خواهید مشکلات خانوادگی اتان را با هم حل کنید،.
  • اگر می خواهید دوباره شادی بیشتر ی در زندگی خانوادگی اتان داشته باشید

خدمات مشاوره ای ما عمدتا برای

  • والدین
  • کودکان
  • جوانان

کودکان و جوانان می توانند بدون والدین پیش ما بیایند.

همچنین ما به افراد دیگری،
که با کودکان و جوانان سر وکار دارند مشاوره می دهیم.
برای مثال پدر بزرگ و مادر بزرگ.
ومتخصصین،

مثل مربیان و معلمان . آیا شما به اطلاعات بیشتری در مورد خدمات مشاوره ای ما احتیاج دارید.؟
و مشاوره در مورد موضوعات خاص؟

سپس اینجا کلیک کنید

آیا شما خدمات مشاوره و تربیت خانوادگی در منطقه اتان جستجو می کنید؟
در نقشه برلین می توانید ببینید،
که این مراکز کجا هستند.