Porady dla rodzin w czasie pełnym wyzwań

Izolacja domowa czy kwarantanna to sytuacje wyjątkowe, z którymi większość osób nigdy nie miała do czynienia. Ta
wyjątkowa sytuacja daje szansę na większe zbliżenie w rodzinie. Obowiązujące ograniczenia mogą też być dla
rodziców, dzieci i młodzieży bardzo obciążające. Dlatego chcemy Państwu pomóc przejść przez ten czas w miarę
możliwości bez stresu. W poradniach wychowawczych i rodzinnych jesteśmy do Państwa dyspozycji, gotowi
wspierać Państwa we wspólnym poszukiwaniu rozwiązań pasujących do aktualnych wyzwań. Zachęcamy do
korzystania z naszych porad telefonicznych oraz mailowych.
Ogólne wskazówki
● Starajcie się Państwo zachować rytm dnia – plan dnia i rutyna dają poczucie bezpieczeństwa i wsparcie w
stresującym czasie
● Planujcie Państwo dokładnie swój dzień, o ile jest to możliwe – zaplanowane działania zapobiegają
poczuciu bezradności
● Ustalcie wspólnie zasady obowiązujące w pozostałym czasie – znajomość reguł pomaga w przejęciu
odpowiedzialności i rozładowaniu napięcia
● Ustalcie Państwo czas tylko dla siebie jak i czas wspólny – to sposób na uniknięcie przeciążenia stresem
● Pomyślcie Państwo o swoich silnych stronach – talenty i pozytywne doświadczenia są źródłem siły i
pomagają przetrwać trudny czas
● Korzystajcie Państwo z ruchu – aktywność fizyczna ma wpływ na myślenie i działa pozytywnie na naszą
psychikę
● Postarajcie się Państwo ograniczyć korzystanie z mediów – aby przeciwdziałać przeładowaniu informacjami,
nadmiarowi emocji oraz zapobiegać uzależnieniom