Comic zu Elternproblemen

برای والدین

والدین می توانند انسان های کاملا متفاوتی باشند.
برای ما مشاوران و تربیت خانوادگی معنای والدین:
مادران وپدران،
بدون در نظر گرفتن این که با هم یا جدا کودکان را تربیت می کنند

 • زوج در دوران بارداری،
  که بچه اشان بدنیا خواهد آمد
 • والدینی که بچه ای را به فرزندی قبول کرده اند و والدینی که از بچه ها نگهداری می کنند
 • والدین همجنس گرا با دو مادر
  یادو پدر و فرزندانشان
  زوج هایی،
  که با فرزندان غیر مشترکشان زندگی می کنند،

مراکز امور تربیتی و مشاوره خانوادگی به شما کمک می کنند

مراکز امور تربیتی و مشاوره خانوادگی ما
برای شما کمک های مناسبی دارند.
بدون در نظر گرفتن این که سوالات در ارتباط با مسائل روزمره زندگی خانواده
یا در ارتباط با تربیت بچه ها باشد.
یا اینکه در خانواده شما بحران وجود دارد.
همکاران مشاوره ای ما از شما حمایت می کنند،
تا شما بتوانید موقعیت خود را بهتر کنید.
اغلب چند جلسه مشاوره کافی است.
برای مثال با هم فکر کردن در جلسه مشاوره ای راجع به :
چگونه می توان موقعیت را تغییر داد ،
تا بدین وسیله همه اهل خانواده بهتر باشند؟

 • چگونه می توانند افراد خانواده رفتار کنند،
  تا زندگی روزمره اشان بهتر شود؟
 • از کدام کمک اضافی خانواده باید برخوردار شود،
  تا دوباره از بحران بیرون بیایند؟

همه والدین می دانند،
که تربیت کودکان و جوانان
یک وظیفه مشکلی است.
شاید شما مطمئن نیستید
و برای خودتان سوالات زیادی مطرح می کنید.
برای مثال:

 • شما مطمئن نیستید،
  آیا تربیت بچه اتان را درست انجام می دهید؟
 • شما مطمئن نیستید،
  آیا رفتار بچه شما عادی است؟

شما والدین تنها نیستید

همکاران ما در این زمینه از شما حمایت میکنند
برای مثال در این موقعیت ها:

 • .شما بعنوان والدین در روش تربیت کودکانتان با هم مشاجره می کنید
 • شما والدین مشکل با فرزند یا فرزندانتان دارید
 • شما با همسر تان اختلاف دارید

و به جدائی یا طلاق فکر می کنید.
چنانچه میتوانید به یکی یا بیشتر از مثال ها
جواب مثبت بدهید؟
در این صورت شما می توانید در مراکز مشاوره
حمایت شوید !

 • فکر می کنید زندگی شما والدین توام با استرس است؟
 • گاهی اوقات فکر می کنید،
  که از پس زندگی روزمره بر نمی آئید؟
 • مشکل بزرگی با فرزند یا فرزندانتان دارید؟
 • آیا خود را ناتوان حس می کنید،
  چون در خانواده شما خشونت وجود دارد؟
 • آیا با همسر تان دعوا دارید
  وبه جدائی یا طلاق فکر می کنید؟

خدمات در رابطه با مشاوره تربیتی

مشاوره تربیتی ما از شما حمایت می کند،
تا بدین وسیله در تربیت بچه ها یتان اطمینان پیدا کنید.
مشاوران ما آدمها ی حرفه ای هستند.
آنها بطور مثال بخوبی میدانند،

 • چگونه کودکان و جوانان
  در سنین خاص رفتارمی کنند،
 • چه چیزی کودکان و جوانان در سنین خاص می خواهند
  و به چه نزدیکی ها و توجه هایی نیاز مندند.
  در یک گفتگوی مشاوره ای با هم در می یابیم،
 • کدام قواعد مفید هستند
  و چگونه شما این قواعد را برای فرزندانتان توضیح می دهید،
 • چگونه با لجبازی فرزند تان برخورد کنید،
 • چه رفتاری هنگام دعوا ی فرزندانتان با هم داشته باشید،
 • چه می توانید با مشکلات مدرسه ای فرزندانتان بکنید،.
 • چگونه سن بلوغ بر احساسات و رفتار فرزند شما تاثیر می گذارد،
 • آنچه باید در نظر بگیرید،
  هنگامی که فرزند تان مستقل می شود و
  خواهان عدم وابستگی از والدین می باشد.

به ما مراجعه کنید،

هنگامی که نگران سلامتی فرزند تان هستید.
یا وقتیکه اطمینان ندارید،ا

آیا در رابطه با فرزند تان همه چیز خوب است.
برای مثال آیا به یک
یا چندنکته از این لیست توجه کرده اید؟

 • فرزند شما مشکل سلامتی دارد،
  اما آزمایش های پزشکی
  هنوز چیزی را پیدا نکرده اند.
 • فرزند شما رفتار دیگری،
 • از بچه ها ی همسن و سالش دارد
 • فرزند شما مشکل دارد،.
  هنگامی که با بچه ها ی دیگر بازی یا صحبت می کند.
 • فرزند شما خشونت یا سوءاستفاده را تجربه کرده است.
 • فرزند شما می خواهد خودکشی کند.
  یا این که شما فکر می کنید،

فرزند شما می تواند خودش را بکشد.

خدمات مشاوره خانوادگی

در بعضی از موضوعات حمایت مهم است،

که مشاوران ما
تمامی افراد خانواده شما را بشناسند.
هنگامی که مشکلات یا تغییر اتی در زندگی روزمره
همه افراد خانواده را در بر می گیرد.
خدمات مشاوره خانوادگی مان از شما حمایت می کند
در این موقعیت ها برای مثال:

 • همو اره در خانواده فضا ی ناخوشایند وجود داشتن.
 • اعضای خانواده با هم صحبت نمی کنند
  یا اینکه کم حرف میزنند، تا در زندگی روزمره مشکلی پیش نیاید.
 • باید قواعد جدیدی ،
  برای بهتر شدن زندگی روزمره خانواده برقرار شود.

شما والدین احتیاج به کمک دارید،
تا بدینوسیله فرزندانتان و همه اعضای خانواده
قواعد جدید را خوب متوجه شوند .

 • در خانواده شما بحران وجود دارد،
  که تمامی اعضای خانواده را در بر می گیرد.
 • تشکیل جدید خانواده شما با هم.
  شما می خواهید بعنوان زوج با هم زندگی کنید
  با بچه ها ی مختلف از ازدواج های قبلی.

مشاوره در جدایی و طلاق

هنگامی که والدین جدا می شوند یا طلاق می گیرند،
در این مواقع اغلب وضعیت
برای همه اهل خانواده مشکل است. . اغلب بچه ها مشکل دارند،
چونکه یکدفعه دو خانه دارند . و هنوز دقیقا نمی دانند،
چگونه با وضعیت جدید رفتار کنند.
والدین جدا شده اول باید یاد بگیرند،
چگونه با وضعیت جدید رفتار کنند.
در اینجا می توانند مشاوران جدائی و طلاق
در محل مشاوره ما کمک کنند . برای مثال،

 • هنگامی که بطور مدام بین والدین جدا شده دعوا وجود دارد،
 • هنگامی که در این رابطه قوانین باید تنظیم شود،.