برای جوانان

اگر تو جوان هستی ،
میتوانی بدون والدین
به مراکز مشاوره خانوادگی بیائی.
حتی جوانان تا ۲۷ سالگی
می توانند از خدمات مشاوره ای برخوردار باشند.
ما مربیان مشاوره خانوادگی به حرفهایت گوش می دهیم.
مهم نیست با چه موضوعی یا مشکلی
پیش ما می آیی.
با هم فکر می کنیم،
چگونه تو موفقیتت را بهتر می توانی بکنی.
ما از تو حمایت می کنیم.
ما با موضوعات و موقعیت های جوانان آشنایی داریم،
برای مثال:

 • قلدری
  وقتی که دیگران ترا همیشه اذیت می کنند
  و دروغ هایی در باره تو حکایت می کنند
 • اندوه عشق
 • اگر دیگر تحمل ماندن در خانواده ات را نداری.

ما ترا حمایت می کنیم برای مثال،

 • هنگامی که با والدین و خواهر و برادر هایت اختلاف داری،
 • هنگامی که در مدرسه مشکل داشته باشی
  یا نمی خواهی به مدرسه بروی،
 • اگر در خانواده خشونت را تجربه می کنی،
 • هنگامی که فقط با کسی حرف می خواهی بزنی.

ما این سه پیشنهاد مشاوره ای برای تو داریم.
مطمئنا برای تو خدمات مشاوره ای مناسبی وجود دارد

.۱ مرکزمشاوره در برلین

در اینجا لیستی از مراکز مشاوره
در برلین پیدا خواهی کرد.
جستجو کن یک مرکز مشاوره،
که از محل اقامتت در دسترسی باشد.

.۲ مشاوره اینترنتی

تو همچنین میتوانی این پیشنهاد ات مشاوره ای اینترنتی
در رایانه استفاده کن:

 • مشاوره اینترنتی با
  bke
 • مشاوره اینترنتی با
  SOS-Kinderdorf

.۳ شماره تلفن های اضطراری

به یکی از شماره تلفن های اضطراری زنگ بزنید،
هنگامی که به کمک فوری احتیاج دارید
برای مثال، هنگامی که نمی دانید چه باید بکنید
یا در خطر هستید.
برلین شماره تلفن اضطراری برای جوانان: تلفن ۰۳۰۶۱۰۰۶۲
مرکز محافظت کودکان در برلین تلفن: ۰۳۰۶۸۳۹۱۱۰ یا تلفن ۰۳۰۹۷۱۱۷۱