Beratung für Kinder, Jugendliche und Eltern

چگونه مشاوره ما کار می کند؟

همراه با شما جواب این سئوال را پیدا می کنیم.
ما در مورد امکانات صحبت می کنیم ،
که شما چگونه مشکلات خود را حل کنید.
در این رابطه ما شما را با مشاوره و پیشنهادات حمایت می کنیم.


بطور مجانی و در صورت درخواست ناشناس

مشاوره ما برای شما مجانی است.
خدمات مشاوره ای توسط دولت برلین و منطقه شهری پرداخت می شود.
اگر شما بخواهید،
ناشناخته بمانید.
بدین معنی:
شما نباید نام خود را بما بگو یید،
هنگامی که می خواهید از خدمات مشاوره استفاده بکنید.
شما می توانید بسادگی وقت
در محل مشاوره بگیرید.
برای گرفتن وقت نیاز ی به تقاضا دادن به اداره جوانان ندارید.
همچنین نیاز ی به معرفی نامه دکتر ندارید.


مشاوره همگانی

در برلین انسان ها با فرهنگ های مختلف از کشورهای گوناگون زندگی می کنند.
خدمات مشاوره ای ما در خدمت همگان می باشد.
بدون تفاوت،

 • در نظر گرفتن جنسیت، ̣
  چگونه می خواهید زندگی کنید،
 • آیا به تنهایی یا دو نفری با فرزندان زندگی می کنید
  یا با شخص دیگری،
  در کدام کشور بدنیا آمده اید،
 • چه رنگ پوستی دارید،
 • آیا مذهب دارید یا نه

اگر شما آلمانی خوب صحبت نمی کنید و متوجه نمی شوید،
دو راه حل وجود دارد:
۱ . در برخی از محلات مشاوره ما می توانیم.
به زبان مادریتان به شما مشاوره بدهیم.
۲ . می توانیم برای مشاوره برایتان مترجم بیاوریم .


مدت مشاوره

در آغاز مشاوره اغلب نمی توان گفت،
چند بار مکالمات مشاوره ای و پیشنهادات انجام می شود.
بعضی اوقات یک بار مشاوره کافی است.
و گاهی اوقات چند بار مشاوره لازم است.
تعداد جلسات مشاوره را مطابق با سئوال و یا مشکل شما برنامه ریزی می کنیم.
شما در برنامه ریزی شرکت می کنید.


موظف به سکوت

همه کارکنان ما در
مشاوره خانوادگی و امور تربیتی موظف به سکوت می باشند.
معنای موظف به سکوت:
کارکنان ما
اجازه ندارند اطلاعات راجع به شما
به شخص دیگری بدهند . برای مثال،
راجع به سئوالات و مشکلاتی که با شما در مشاوره صحبت شده است.

در ارتباط با موظف بودن به سکوت
گاهی اوقات باید استثناعاتی قائل شویم.
برای مثال:
اشخاصی اطلاعات راجع به شما لازم دارند،
تا بتوانند به شما کمک کنند.
برای مثال این اشخاص می توانن:

 • مربیان مهد کودک
 • معلمان مدارس
 • پزشکان
 • کارکنان اداره جوانان

این استثنا درمورد موظف به سکوت فقط در،
صورتی که شما راضی باشید انجام می پذیرد.
به این خاطر شما باید اجازه نامه را امضا کنید.
این اجازه نامه اسمش شکستن وظیفه سکوت است.
شما می توانید شکستن وظیفه سکوت را در هر زمان پس بگیرید.


در خطر بودن راحتی کودکان

همه کارکنان ما در
مشاوره خانوادگی و امور تربیتی موظف به سکوت می باشند.
معنای موظف به سکوت:
کارکنان ما
اجازه ندارند اطلاعات راجع به شما
به شخص دیگری بدهند . برای مثال،
راجع به سئوالات و مشکلاتی که با شما در مشاوره صحبت شده است.
در ارتباط با موظف بودن به سکوت
گاهی اوقات باید استثناعاتی قائل شویم.
برای مثال:
اشخاصی اطلاعات راجع به شما لازم دارند،
تا بتوانند به شما کمک کنند.
برای مثال این اشخاص می توانند:

 • مربیان مهد کودک
 • معلمان مدارس
 • پزشکان
 • کارکنان اداره جوانان

این استثنا درمورد موظف به سکوت فقط در،
صورتی که شما راضی باشید انجام می پذیرد.
به این خاطر شما باید اجازه نامه را امضا کنید.
این اجازه نامه اسمش شکستن وظیفه سکوت است.
شما می توانید شکستن وظیفه سکوت را در هر زمان پس بگیرید.


در خطر بودن راحتی کودکان

کارکنان ما وظیفه ائی به سکوت ندارند ،
هنگامی که سوظن داشته باشند که راحتی کودکان در خطر است و مشاوره به تنهایی کمک نمی کند.
معنای در خطر بودن راحتی بچه ها:
موقعیت در خانواده طوری است،
که بچه یا بچه ها در خطر هستند.
وقتی که کارکنان ما سوظن داشته باشند
که راحتی کودکان در خانواده شما در خطر است،
سپس با هم فکر میکنم:
چگونه و کی مددکار اجتماعی منطقه را مطلع کنیم؟
این یک بخش از اداره جوانان است.
کارکنان مددکار اجتماعی منطقه هم این وظیفه را دار:

 • آنها از کودکان در مقابل خطر، برای مثال خشونت حمایت می کنند
 • آنها به خانواده هایی کمک می کنند،
  که در آن اغلب دعوا و خشونت وجود دارد

کارکنان مددکار اجتماعی منطقه با شما صحبت می کنند که
چگونه فرزند یا فرزندانتان را بهتر حمایت کنید.


کیفیت تیم

همه مربیان و مشاوران خانوادگی در برلین
قواعد کاری مشابهی دارند.
همه مشاوران حرفه ایی هستند.
بدین صورت مشاوره شما از کیفیت بالایی برخوردار است.
مشاوران ما برای مثال:
دوره های حرفه ایی

 • روانشناسی
 • مدد کار اجتماعی. مربیان
 • روانکاوی
 • روانکاوی کودکان و جوانان

تمامی مشاوران ما آموزش و تحصیلات اضافی بر رشته اشان دارند.
برای مثال برای کار کردن با بچه ها و جوانان.
علاوه بر آن دستیار تیم وجود دارد،
که به مشاوران نیم کمک می کنند.


ثبت نام، سئوالات مشاوره، تغییر وقت

اگر شما می خواهید یک قرار ملاقات داشته باشید،
لطفا با مرکز مشاوره مستقیما تماس بگیرید.
در اینجا یک لیست تماس پیدا خواهید کرد
با تمامی مراکز مشاوران و تربیت خانوادگی در برلین:

لیست لینک

شما می توانید مراکز مشاوره را در نقشه جستجو کنید.
بدین طریق شما خواهید دید،
کدام مرکز مشاوره در نزدیکی محل زندگی شما وجود دارد
همچنین یک کار برد فیلتر برای جستجو وجود دارد
آنجا شما می توانید تنظیم کنید

 • در کدام منطقه خدمات مشاوره ای جستجو شود
 • به کدام زبان خدمات انجام شود،
 • چگونگی نامحدود بودن خدمات مشاوره،
  مثلآ اگر شما از صندلی چرخدار استفاده می کنید،
 • در کدام موسسه مشاوره ارائه داده می شود

شما همچنین خدمات گروهی را که توسط مراکز مشاوره انجام می شود پیدا خواهید کرد،
شما می توانید این را برای جستجوی خود انجام دهید،

 • برای چه کسی خدمات گروهی مناسب است،
 • خدمات گروهی انجام می شود، در کدام منطقه
 • چه موضوعی خدمات گروهی دارد